นโยบายคืนสินค้า

สำหรับรหัสเกมและบัตรของขวัญ เมื่อรหัสถูกส่งและใช้โดยลูกค้าแล้ว จะไม่มีการส่งคืนสินค้าหรือคืนเป็นเงินใด ๆ

การคืนเงินหรือการเปลี่ยนสินค้าอาจมีผลบังคับใช้ในเงื่อนไขต่อไปนี้:

หากเราไม่สามารถส่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน

หากคุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้เปิดใช้คีย์ (รหัส) คุณสามารถคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้

หากไม่สามารถเปิดใช้คีย์ (รหัส) ด้วยเหตุผลที่ไม่ทราบสาเหตุ โปรดติดต่อเราภายใน 36 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สั่งซื้อ จึงจะสามารถคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้าได้

การคืนเงินหรือการเปลี่ยนไม่สามารถใช้ได้ในเงื่อนไขต่อไปนี้:

จะไม่มีการคืนเงินหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อคีย์ (รหัส) ถูกส่งถึงคุณเป็นเวลานานกว่า 36 ชั่วโมง

ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้เมื่อคีย์ (รหัส) ถูกเปิดใช้งาน

การคืนเงินจะไม่ได้รับการพิจารณาจากความล้มเหลวทางเทคนิคของซอฟต์แวร์/เกม ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำในการใช้งานซอฟต์แวร์/เกมบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือขาดความเพลิดเพลินในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์หรือเล่นเกม

การยกเลิกคำสั่งซื้อ:

ddeesoftware.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่อาจเชื่อว่าเป็นลักษณะที่น่าสงสัย (เช่น การชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต/การฉ้อโกง หรืออื่น ๆ) คำสั่งซื้อที่คล้ายกันจะได้รับเงินคืนและสินค้าจะไม่ถูกส่งมอบ

Troy Gray
CEO / Founder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Richy Lace
Marketing Director

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

Jane Gray
Public Relations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

July Wood
Customer Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.