ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ภาพรวม

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย ddeesoftware.com ตลอดทั้งไซต์ข้อกำหนด “พวกเรา” “เรา” และ “ของเรา” อ้างถึง DDEESoftware ข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่มีให้จากเว็บไซต์นี้แก่คุณ ผู้ใช้จะมีเงื่อนไข เมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดเงื่อนไขนโยบายและประกาศที่ระบุไว้ที่นี่ โดยการเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ส่วนที่ 1 – ข้อกำหนดร้านค้าออนไลน์

คุณไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาตและไม่อาจละเมิดกฎหมายใด ๆ ในเขตอำนาจศาลของคุณ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์) ในการใช้บริการ คุณต้องไม่ส่งเวิร์มหรือไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการทำลาย การฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดใด ๆ จะส่งผลให้มีการยกเลิกบริการของคุณทันที

ส่วนที่ 2 – เงื่อนไขทั่วไป

ข้อมูลบัตรเครดิตจะได้รับการเข้ารหัสตลอดเวลาระหว่างการถ่ายโอนผ่านเครือข่ายโดยใช้การเข้ารหัส TLS 1.2 ล่าสุด คุณตกลงที่จะไม่ทำซ้ำคัดลอกขายขายหรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการการใช้บริการหรือการเข้าถึงบริการหรือการติดต่อใด ๆ บนเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา .

หัวข้อที่ใช้ในข้อตกลงนี้รวมไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่ จำกัด หรือส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดเหล่านี้

ส่วนที่ 3 – ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล

เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องและทันสมัยบนเว็บไซต์ เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรใช้หรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ปรึกษาแหล่งข้อมูลหลักหรือแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือตรงตามเวลามากขึ้นจากผู้ผลิตโดยตรง

ส่วนที่ 4 – ความถูกต้องของข้อมูลการเรียกเก็บเงินและบัญชี

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแสวงหาการตรวจสอบเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคำสั่งใด ๆ ในกรณีของการฉ้อโกงบัตรเครดิตที่น่าสงสัย คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบันสมบูรณ์และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันทีรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุเพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมของคุณและติดต่อคุณได้ตามต้องการ

ส่วนที่ 5 – ข้อมูลส่วนบุคคล

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางร้านค้านั้นอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ส่วนที่ 6 – การใช้งานที่ผิดกฎหมาย

นอกเหนือจากข้อห้ามอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์: (a) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย; (b) ชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ (c) ละเมิดข้อบังคับกฎหรือกฎหมายระหว่างประเทศของรัฐบาลกลางจังหวัดหรือรัฐ (d) เพื่อฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น (e) ก่อกวน ล่วงละเมิด ดูถูกเหยียดหยาม สร้างความอันตราย ใส่ร้าย ดูหมิ่น ข่มขู่หรือแบ่งแยกตามเพศ รสนิยมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ อายุ ชาติกำเนิด หรือความพิการ (f) ส่งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด (g) เพื่ออัพโหลดหรือส่งไวรัสหรือรหัสอันตรายอื่น ๆ ที่จะหรืออาจใช้ในลักษณะที่จะส่งผลต่อการทำงานหรือการดำเนินการของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต (h) เพื่อรวบรวมหรือติดตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น (i) เพื่อสแปม ฟิชชิ่ง ข้ออ้าง แมงมุม การรวบรวมข้อมูลหรือการขูด (j) สำหรับจุดประสงค์ที่หยาบคายหรือผิดศีลธรรม หรือ (k) แทรกแซงหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะความปลอดภัยของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเว็บไซต์อื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ต เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการของคุณหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ สำหรับการละเมิดใด ๆ ของการใช้งานต้องห้าม

ส่วนที่ 7 – ข้อมูลการติดต่อ

คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการควรส่งในการแชทหรือส่งอีเมลถึงเราที่ sales@ddeesoftware.com